" Chi tiết sản phẩm chiết áp quạt công suất 400W
Chi tiết sản phẩm

Chiết áp quạt 400W S638M-V400Mã sản phẩm : S638M-V400
Liên hệ

Chiết áp quạt 400W Grineu
Công dụng sản phẩm : dùng để điều chỉnh tốc độ cho thiết bị quạt.