Liên hệ

Công ty TNHH thiết bị điện Duy Linh - DUY LINH EQ CO., LTD
Tên giao dịch : DUY LINH Electrical Equipment Company Limited
Địa chỉ : Số 4/34/182 Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội
NMSX : Vân La - Hồng Vân - Thường Tín - Hà Nội
Điện thoại : 024 3636 7281 - Fax : 024 3636 7775
Email :  duylinhmk@gmail.com  - Website : http://grineu.vn/